HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021

CMND/Số báo danh
Họ và tên
Tra cứu


 

Sau khi tra cứu thông tin trúng tuyển, thí sinh ghi nhớ Mã số sinh viên và tiến hành Nhập học trực tuyến tại đây.