HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

CMND/Số báo danh
Họ và tên
Tra cứu