TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM - KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021

TRA CỨU HỒ SƠ THÍ SINH XÉT TUYỂN HỆ ĐH ĐÃ NỘP TẠI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

Số CMND
Họ và tên
Tra cứu