ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc

I. THÔNG TIN THÍ SINH

Năm tốt nghiệp

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Chỉ xét tuyển cho năm thi 2022
Môn 1
Môn 2
Môn 3

KHUNG HỒ SƠ TRỰC TUYẾN