HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

CMND/Số báo danh
Họ và tên
Tra cứu