Thứ năm , 09-08-2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh xét bổ sung cao đẳng đại học năm 2018

Thông báo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tiếp tục giành 30 chỉ tiêu xét tuyển cho các ngành đại học hệ đại trà:

1. Công nghệ vật liệu
2. Công nghệ chế biến thủy sản
3. Công nghệ kỹ thuật môi trường
4. Quản lý tài nguyên và môi trường
5. An toàn thông tin 

Thời gian nhận hồ sơ đến học ngày 15/08/2018.

và 35 chỉ tiêu hệ đại học chương trình chất lượng cao các ngành:
1. Công nghệ sinh học
2. Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm (Công nghệ thực phẩm)
3. Quản trị kinh doanh
4. Quản trị nhà hàng khách sạn
5. Quản trị du lịch và lữ hành. Ngoài ra nhà trường vẫn tiếp tục xét tuyển các tất cả các ngành hệ cao đẳng đến hết ngày 26/08.
Thông tin chi tiết liên hệ :http://tuyensinh.hufi.edu.vn/
Hotline: 0962951080

Một số hình ảnh nhập học tại HUFI: