Thứ ba , 20-08-2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM xét tuyển bổ sung nhiều ngành bậc ĐH năm 2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM xét tuyển bổ sung nhiều ngành bậc ĐH năm 2019.

Ảnh: Thí sinh xét tuyển vào HUFI

Đợt này HUFI xét tuyển bổ sung 06 ngành đại học chính quy.

Các ngành ĐH tuyển bổ sung cho cả 2 phương thức: xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019xét tuyển học bạ 3 năm THPT theo tổ hợp môn.

Ngưỡng điểm sàn nhận xét tuyển bổ sung bằng mức điểm chuẩn đợt 1 và thời gian nhận xét tuyển bổ sung đến ngày 7/9/2019

Thông tin xét tuyển từng ngành như sau:

 

STT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Điểm chuẩn đợt 1

Điểm thi THPT quốc gia 2019

Học bạ THPT

1

7540105

Công nghệ Chế biến thủy sản

A00, A01, B00, D07

15.00

54

2

7420201

Công nghệ Sinh học

A00, A01, B00, D07

16.05

60

3

7850101

Quản lý Tài nguyên môi trường

A00, A01, B00, D07

16.00

54