Thứ hai , 02-04-2018

Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh.

Cách xem thông tin đề án tuyển sinh của HUFI được công bố trên trang web của Bộ Giáo dục như sau:

Bước 1: Các bạn bấm vào đường link này: https://thituyensinh.vn

Bước 2: Nhập mã trường: DCT để xem thông tin chi tiết của đề án.

Trường HUFI