Thứ tư , 23-10-2019

Thông báo về thời gian nhận Giấy báo dự thi kỳ thi liên thông đại học khóa 09 hệ chính quy & hệ VLVH năm 2019 đợt 1.

Hội đồng tuyển sinh liên thông đại học khóa 09 hệ chính quy & hệ VLVH năm 2019 đợt 1 thông báo đến các bạn thí sinh đăng ký dự thi như sau:

+ Ngày thí sinh nhận Giấy báo dự thi : từ ngày 29/10/2019 đến ngày 01/11/2019.

+ Thời gian nhận Giấy báo dự thi: từ 7h00 đến 19h00 các ngày.

+ Địa điểm nhận Giấy báo dự thi: TT Tuyển sinh & TT - Tầng trệt nhà F.

+ Ngày thi liên thông từ cao đẳng lên đại học khóa 09 hệ chính quy năm 2019 đợt 1: ngày 02, 03/11/2019. 

Môn thi và hình thức thi: 

Stt

Ngành

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

Môn CB

1

Công nghệ Thực phẩm

HH và Hóa sinh học TP
HTT: Thi Trắc nghiệm

ĐBCL và Luật TP
HTT: Thi Trắc nghiệm

Môn thi:
Tiếng Anh
HTT:
Trắc nghiệm

2

Kế toán

LT Tài chính Tiền tệ

HTT: Trắc nghiệm

Kế toán Tài chính
HTT: Tự luận

3

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Hóa lý
HTT: Tự luận

KT Quá trình và Thiết bị
HTT: Tự luận

4

Công nghệ Thông tin

Ngôn ngữ lập trình

HTT: Tự luận

Cơ sở dữ liệu

HTT: Tự luận

 Trường HUFI.