Thứ ba , 08-10-2019

Thời khóa biểu ôn thi liên thông từ cao đẳng lên đại học | Hệ chính quy | Đợt 1 năm 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
          Áp dụng từ ngày 09/10/2019
  Tối thứ 3 Tối thứ 4 Tối thứ 5 Tối thứ 6 Sáng thứ 7 Tối thứ 7 Sáng chủ nhật  
Ngày học   09/10/2019   11/10/2019 12/10/2019 12/10/2019 13/10/2019  
Môn học   Anh văn   Anh văn Hóa học & hóa sinh học TP Anh văn Hóa học & hóa sinh học TP  
Phòng   F.301   F.301 B.209 F.301 B.209  
Giáo viên    Võ Thị Thu Thảo   Võ Thị Thu Thảo Nguyễn Phan Khánh Hòa Võ Thị Thu Thảo Nguyễn Phan Khánh Hòa  
 
  Tối thứ 3   Tối thứ 5 Tối thứ 6 Sáng thứ 7     Chiều chủ nhật
Ngày học 15/10/2019   17/10/2019 18/10/2019 19/10/2019     20/10/2019
Môn học Đảm bảo CL & LTP   Đảm bảo CL & LTP Anh văn Hóa học & hóa sinh học TP     Hóa học & hóa sinh học TP
Phòng B.304   B.304 F.301 B.309     B.304
Giáo viên Nguyễn T. Thảo Minh   Nguyễn T. Thảo Minh Võ Thị Thu Thảo       Nguyễn Phan Khánh Hòa
 
  Tối thứ 3   Tối thứ 5          
Ngày học 22/10/2019   24/10/2019          
Môn học Đảm bảo CL & LTP   Đảm bảo CL & LTP          
Phòng B.304   B.304          
Giáo viên Nguyễn T. Thảo Minh   Nguyễn T. Thảo Minh          

Ghi chú: Thời gian học: - Tối từ 18h00 - 21h00, Sáng từ 08h35-11h45, Chiều từ 12h30-15h45
Địa điểm học: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh, 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Tp.HCM.

 

NGÀNH KẾ TOÁN
      Áp dụng từ ngày 08/10/2019
  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ngày học 08/10/2019 09/10/2019 10/10/2019 11/10/2019 12/10/2019
Môn học Kế toán tài chính Anh văn Kế toán tài chính Anh văn Anh văn
Phòng F.301 F.301 F.303 F.301 F.301
Giáo viên Chu Thúy Anh  Võ Thị Thu Thảo Chu Thúy Anh Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo
 
  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
Ngày học 15/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019  
Môn học Lý thuyết TCTT Lý thuyết TCTT Kế toán tài chính Anh văn  
Phòng F.301 F.301 F.303 F.301  
Giáo viên Võ Thị Thúy Hằng Võ Thị Thúy Hằng Chu Thúy Anh Võ Thị Thu Thảo  
 
  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5    
Ngày học 22/10/2019 23/10/2019 24/10/2019    
Môn học Lý thuyết TCTT Lý thuyết TCTT Kế toán tài chính    
Phòng F.301 F.301 F.303    
Giáo viên Võ Thị Thúy Hằng Võ Thị Thúy Hằng Chu Thúy Anh    
Ghi chú: Thời gian học: 18h00 - 21h00.
Địa điểm học: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh, 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Tp.HCM.