Thứ ba , 06-11-2018

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG

NĂM 2018

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Áp dụng từ ngày 09/11/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Chiều CN

Ngày học

 

 

 

 

09/11/2018

10/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

Môn học

 

 

 

 

Mạch điện

Mạch điện

Anh văn

Anh văn

Phòng

 

 

 

 

B.107

B.107

B.202

B.202

Giáo viên

 

 

 

 

Ngô Hoàng Ấn

Ngô Hoàng Ấn

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thu Thảo

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Chiều CN

Ngày học

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

17/11/2018

18/11/2018

18/11/2018

Môn học

Mạch điện

Vi điều khiển

Vi điều khiển

Vi điều khiển

Mạch điện

Anh văn

Anh văn

Anh văn

Phòng

B.107

B.103

B.107

B.107

B.107

B.106

B.202

B.202

Giáo viên

Ngô Hoàng Ấn

Hoàng Đắc Huy

Hoàng Đắc Huy

Hoàng Đắc Huy

Ngô Hoàng Ấn

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thu Thảo

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

 

 

 

 

 

Ngày học

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

 

 

 

 

 

Môn học

Mạch điện

Vi điều khiển

Vi điều khiển

 

 

 

 

 

Phòng

B.107

B.103

B.107

 

 

 

 

 

Giáo viên

Ngô Hoàng Ấn

Hoàng Đắc Huy

Hoàng Đắc Huy

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thời gian học T2-T7: 18h00 - 20h30; Sáng CN: 08h00-10h30, Chiều CN: 14h00-16h30

Địa điểm học: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Tp.HCM.

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Áp dụng từ ngày 09/11/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Chiều CN

Ngày học

 

 

 

 

09/11/2018

10/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

Môn học

 

 

 

 

Kỹ thuật QTTB

Kỹ thuật QTTB

Anh văn

Anh văn

Phòng

 

 

 

 

B.106

B.103

B.202

B.202

Giáo viên

 

 

 

 

Huỳnh Lê Huy Cường

Huỳnh Bảo Long

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thu Thảo

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Sáng CN

Ngày học

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

17/11/2018

18/11/2018

18/11/2018

Môn học

Hóa lý

Hóa lý

Hóa lý

Hóa lý

Hóa lý

Anh văn

Anh văn

Anh văn

Phòng

B.105

B.105

B.207

B.105

B.106

B.106

B.202

B.202

Giáo viên

Trần Tấn Nhật

Trần Tấn Nhật

Trần Tấn Nhật

Trần Tấn Nhật

Trần Tấn Nhật

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thu Thảo

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

 

 

 

 

 

Ngày học

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

 

 

 

 

 

Môn học

Kỹ thuật QTTB

Kỹ thuật QTTB

Kỹ thuật QTTB

 

 

 

 

 

Phòng

B.105

B.105

B.207

 

 

 

 

 

Giáo viên

Huỳnh Lê Huy Cường

Huỳnh Lê Huy Cường

Huỳnh Bảo Long

 

 

 

 

 

Ghi chú: Thời gian học T2-T7: 18h00 - 20h30; Sáng CN: 08h00-10h30, Chiều CN: 14h00-16h30

Địa điểm học: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Tp.HCM.

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Áp dụng từ ngày 08/11/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Chiều CN

Ngày học

 

 

 

08/11/2018

09/11/2018

10/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

Môn học

 

 

 

Kỹ thuật MT ĐC

Cơ sở CNMT

Kỹ thuật MT ĐC

Anh văn

Anh văn

Phòng

 

 

 

B.103

B.105

B.105

B.202

B.202

Giáo viên

 

 

 

Phạm Ngọc Hòa

Phan Q. Huy Hoàng

Phạm Ngọc Hòa

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thu Thảo

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Chiều CN

Ngày học

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

17/11/2018

18/11/2018

18/11/2018

Môn học

Cơ sở CNMT

Kỹ thuật MT ĐC

Cơ sở CNMT

Kỹ thuật MT ĐC

Cơ sở CNMT

Anh văn

Anh văn

Anh văn

Phòng

B.106

B.106

B.106

B.103

B.105

B.106

B.202

B.202

Giáo viên

Phan Q. Huy Hoàng

Phạm Ngọc Hòa

Phan Q. Huy Hoàng

Phạm Ngọc Hòa

Phan Q. Huy Hoàng

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thu Thảo

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

 

 

 

Ngày học

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

22/11/2018

 

 

 

 

Môn học

 

 

Kỹ thuật MT ĐC

Cơ sở CNMT

 

 

 

 

Phòng

 

 

B.106

B.103

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

Phạm Ngọc Hòa

Phan Q. Huy Hoàng

 

 

 

 

Ghi chú: Thời gian học T2-T7: 18h00 - 20h30; Sáng CN: 08h00-10h30, Chiều CN: 14h00-16h30

Địa điểm học: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Tp.HCM.

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Áp dụng từ ngày 29/10/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tối thứ 7

Sáng CN

Ngày học

29/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

01/11/2018

02/11/2018

03/11/2018

04/11/2018

Môn học

 

Anh văn

 

Anh văn

 

Anh văn

Hóa học hóa sinh TP

Phòng

 

B301

 

B301

 

B301

B206

Giáo viên

 

Võ Thị Thu Thảo

 

Võ Thị Thu Thảo

 

Võ Thị Thu Thảo

Nguyễn P.Khánh Hòa

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tối thứ 7

Sáng CN

Ngày học

05/11/2018

06/11/2018

07/11/2018

08/11/2018

09/11/2018

10/11/2018

11/11/2018

Môn học

Đảm bảo CL và luật thực phẩm

Anh văn

Đảm bảo CL và luật thực phẩm

Anh văn

 

Anh văn

Hóa học hóa sinh TP

Phòng

B105

B401

B205

B302

 

B302

B106

Giáo viên

Ngô Duy Anh Triết

Võ Thị Thu Thảo

Ngô Duy Anh Triết

Võ Thị Thu Thảo

 

Võ Thị Thu Thảo

Nguyễn P.Khánh Hòa

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng thứ 7

Sáng CN

Ngày học

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

17/11/2018

18/11/2018

Môn học

Đảm bảo CL và luật thực phẩm

Anh văn

Đảm bảo CL và luật thực phẩm

Anh văn

Đảm bảo CL và luật thực phẩm

Hóa học hóa sinh
thực phẩm

Hóa học hóa sinh TP

Phòng

A305

B401

B108

B302

B205

A306

B204

Giáo viên

Ngô Duy Anh Triết

Võ Thị Thu Thảo

Ngô Duy Anh Triết

Võ Thị Thu Thảo

Ngô Duy Anh Triết

Nguyễn P.Khánh Hòa

Nguyễn P.Khánh Hòa

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

Ngày học

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

22/11/2018

23/11/2018

 

 

Môn học

 

Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

 

 

 

 

 

Phòng

 

B201

 

 

 

 

 

Giáo viên

 

Ngô Duy Anh Triết

 

 

 

 

 

Ghi chú: Môn AV: 18h00 - 20h30; Môn Đảm bảo chất lượng & luật thực phẩm: 18h00-21h00, Môn Hóa học hóa sinh thực phẩm: 07h00-11h45

Địa điểm học: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Tp.HCM.

 

 

NGÀNH KẾ TOÁN

Áp dụng từ ngày 29/10/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Ngày học

29/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

01/11/2018

02/11/2018

03/11/2018

04/11/2018

Môn học

LTTCTT

Anh văn

LTTCTT

Anh văn

KTTC

Anh văn

LTTCTT

Phòng

B102

B301

B102

B301

B101

B301

B101

Giáo viên

Võ Thị Thúy Hằng

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thúy Hằng

Võ Thị Thu Thảo

Chu Thúy Anh

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thúy Hằng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Ngày học

05/11/2018

06/11/2018

07/11/2018

08/11/2018

09/11/2018

10/11/2018

11/11/2018

Môn học

LTTCTT

Anh văn

LTTCTT

Anh văn

KTTC

Anh văn

LTTCTT

Phòng

B101

B401

B102

B302

B101

B302

B101

Giáo viên

Võ Thị Thúy Hằng

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thúy Hằng

Võ Thị Thu Thảo

Chu Thúy Anh

Võ Thị Thu Thảo

Võ Thị Thúy Hằng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Ngày học

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

17/11/2018

18/11/2018

Môn học

LTTCTT

Anh văn

KTTC

Anh văn

KTTC

KTTC

LTTCTT

Phòng

B101

B401

B102

B302

B101

B302

B101

Giáo viên

Võ Thị Thúy Hằng

Võ Thị Thu Thảo

Chu Thúy Anh

Võ Thị Thu Thảo

Chu Thúy Anh

Chu Thúy Anh

Võ Thị Thúy Hằng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

 

 

 

 

Ngày học

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

 

 

 

 

Môn học

KTTC

KTTC

KTTC

 

 

 

 

Phòng

B101

B101

B102

 

 

 

 

Giáo viên

Chu Thúy Anh

Chu Thúy Anh

Chu Thúy Anh

 

 

 

 

Ghi chú: Thời gian học T2-T7: 18h00 - 20h30; Sáng CN: 08h00-10h30

Địa điểm học: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Tp.HCM.

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Áp dụng từ ngày 29/10/2018

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Ngày học

29/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

01/11/2018

02/11/2018

03/11/2018

04/11/2018

Môn học

Kinh tế học

Anh văn

Quản trị học

Anh văn

Kinh tế học

Anh văn

Quản trị học

Phòng

B104

B301

B103

B301

B102

B301

B102

Giáo viên

Nguyễn Duy Thục

Võ Thị Thu Thảo

Phạm Hùng

Võ Thị Thu Thảo

Nguyễn Duy Thục

Võ Thị Thu Thảo

Phạm Hùng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Ngày học

05/11/2018

06/11/2018

07/11/2018

08/11/2018

09/11/2018

10/11/2018

11/11/2018

Môn học

Kinh tế học

Anh văn

Quản trị học

Anh văn

Kinh tế học

Anh văn

Quản trị học

Phòng

B102

B401

B103

B302

B102

B302

B102

Giáo viên

Nguyễn Duy Thục

Võ Thị Thu Thảo

Phạm Hùng

Võ Thị Thu Thảo

Nguyễn Duy Thục

Võ Thị Thu Thảo

PhạmHùng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng CN

Ngày học

12/11/2018

13/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

16/11/2018

17/11/2018

18/11/2018

Môn học

Kinh tế học

Anh văn

Quản trị học

Anh văn

Kinh tế học

Quản trị học

Quản trị học

Phòng

B102

B401

B103

B302

B102

B101

B201

Giáo viên

Nguyễn Duy Thục

Võ Thị Thu Thảo

Phạm Hùng

Võ Thị Thu Thảo

Nguyễn Duy Thục

Phạm Hùng

Phạm Hùng

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

 

 

 

 

Ngày học

19/11/2018

20/11/2018

21/11/2018

 

 

 

 

Môn học

Kinh tế học

Quản trị học

Quản trị học

 

 

 

 

Phòng

B102

B102

B103

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Duy Thục

Phạm Hùng

Phạm Hùng

 

 

 

 

Ghi chú: Thời gian học T2-T7: 18h00 - 20h30; Sáng CN: 08h00-10h30

Địa điểm học: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Tp.HCM.