Thứ hai , 07-01-2019

LIVE: Tọa đàm Để sinh viên không là "Xác sống" giảng đường

 LIVE: Tọa đàm Để sinh viên không là "Xác sống" giảng đường

"Xác sống" giảng đường là tiêu đề bài báo trên Vnexpress của tác giả Hồ Quốc Tuấn đang làm nóng lên vấn đề sinh viên hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở những nước phát triển. Vật vờ đến lớp, học cho qua môn, chờ ngày ra trường và cuối cùng kết quả khi đi làm thì hỡi ôi. Lỗi này do sinh viên? Do thầy cô? Do nhà trường? Có lẽ đổ lỗi không giải quyết được vấn đề.

 

LIVE: Tọa đàm Để sinh viên không là "Xác sống" giảng đường