Thứ tư , 16-01-2019

Tập huấn phát triển chương trình theo chuẩn đầu ra và xây dựng chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Tham gia chương trình tập huấn có gần 250 cán bộ, giảng viên của Phòng Đào tạo, Trung tâm Quản lý chất lượng, Bộ phận phụ trách đào tạo sau đại học – Phòng QLKH & Đào tạo sau đại học, bộ phận thanh tra giáo dục, đại diện ban thanh tra nhân dân, Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng/Phó Bộ môn, Chủ nhiệm ngành, Hội đồng Tự đánh giá cấp Khoa 12 chương trình đang đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và Bộ tiêu chuẩn của AUN phiên bản 3.0, giảng viên được Khoa phân công tham gia Kế hoạch kiểm soát hoạt động dạy – học theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 3.5 năm và một số chuyên gia ngoài trường.

PGS.TS Lê Đức Ngọc báo cáo chuyên đề cho các thầy cô trong buổi tập huấn.

Trong hai ngày 16 và 17-01, các cán bộ, giảng viên sẽ được nghe PGS.TS. Lê Đức Ngọc, Nguyên Phó Ban đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo 04 chuyên đề liên quan đến đổi mới căn bản toàn diện hoạt động giáo dục đào tạo đáp ứng thời đại và cách mạng 4.0, bao gồm: Bối cảnh thời đại và cách mạng công nghiệp 4.0; Phát triển chương trình đáp ứng thời đại; Hoạt động dạy học đáp ứng thời đại và Đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra.

Thông qua hoạt động tập huấn nhằm cung cấp các thông tin, nội dung và giải pháp đổi mới hoạt động giáo dục đào tạo về phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) theo chuẩn đầu ra (CĐR), thiết kế ngân hàng câu hỏi bài tập môn học, hoạt động dạy cách học và kiểm tra đánh giá đạt CĐR của người học đáp ứng yêu cầu thời đại và cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, sau tập huấn sẽ giúp giảng viên các khoa có đủ năng lực để xây dựng CĐR của CTĐT theo khung trình độ quốc gia; xây dựng CĐR học phần theo thang nhận thức và thang kỹ năng; biên soạn mới và đánh giá, phân loại được ngân hàng câu hỏi bài tập hiện có đối với CĐR học phần; sử dụng được ngân hàng câu hỏi bài tập để dạy, để học và để kiểm tra đánh giá đạt CĐR đến mức độ nào. Đồng thời, giúp cán bộ các đơn vị có đủ năng lực để xây dựng văn bản, quy trình thực hiện kiểm soát việc xây dựng và thực hiện CĐR của CTĐT tại các khoa; hướng dẫn các Khoa phát triển CTĐT theo CĐR; thẩm định, đánh giá chất lượng ngân hàng câu hỏi bài tập; hỗ trợ hoạt động dạy và học đạt CĐR của CTĐT.

Tin: Lê Thị Linh Giang, Trung tâm Quản lý chất lượng