Thứ tư , 10-04-2019

Điểm chuẩn hệ đại học năm 2016 - 2018

 

ĐIỂM CHUẨN HỆ ĐẠI HỌC NĂM 2016 - 2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
STT TÊN NGÀNH NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018
Xét điểm thi THPT quốc gia Xét điểm học bạ THPT Xét điểm thi THPT quốc gia Xét điểm học bạ THPT Xét điểm thi THPT quốc gia Xét điểm học bạ THPT
1 Công nghệ thực phẩm 20.25   23 24 18.75 24.75
2 Kế toán 18.75 23 19.25 22 17 22.75
3 Công nghệ chế tạo máy 17.25 21 17.5 20 16 21
4 Đảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩm 19   20.75 21.5 17 21.75
5 Công nghệ May 17 22 20 21 16.75 21.5
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16 20 19.75 21 17 22.25
7 Quản trị kinh doanh 19 23 20 22 17 22.85
8 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 18 22 18.5 20 16 21
9 Quản trị nhà hàng & dịch vị ăn uống     19.25 21 17 22.4
10 Công nghệ chế biến thủy sản 17.75 22 18.25 20 15 20
11 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 20 18.5 21 16 21
12 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 15.5 20 19 21 16.5 21
13 Khoa học chế biến món ăn         16.25 21
14 Ngôn ngữ Anh     18.5 20 18 22.75
15 Tài chính ngân hàng 18.25 22.5 18.75 21.5 17 21.75
16 Công nghệ sinh học 19   20.5 21.5 16.5 21.8
17 Công nghệ thông tin 18 23 19.5 21.5 16.5 21.8
18 Công nghệ kỹ thuật hóa học 19 23 17.5 21 16 21.6
19 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18 23 17 20 15 20
20 Công nghệ vật liệu 15 20 16.25 18 15 20
21 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa     16 18 16 21
22 An toàn thông tin     16 18 16 20
23 Quản lý tài nguyên và môi trường     16 18 15 20