Thứ năm , 20-09-2018

34 sinh viên chương trình liên kết quốc tế lên đường nhập học tại MEIHO University

Ngày 16/09/2018, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tổ chức tiễn đoàn 34 sinh viên sang học tập tại ĐH Mỹ Hòa - Đài Loan. 

Được biết đây là chương trình liên kết giữa Đại học CNTP Tp.HCM và DH Mỹ Hòa - Đài Loan, là khóa thứ 03 sang học tập tại đây.. Đợt này có 02 lớp : Khoa học dinh dưỡng  và thực phẩm, Khoa học và Công nghệ sinh học.

Một số hình ảnh của chương trình: