Tin hướng nghiệp

Tập huấn phát triển chương trình theo chuẩn đầu ra và xây dựng chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia

Ngày 16-01, tại hội trường C, Trường Đại học CNTP thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tập huấn phát triển chương trình theo chuẩn đầu ra và xây dựng chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia. PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn – PHT phụ trách nhà trường chủ trì chương trình tập huấn.
Thứ tư 16-01