Thứ năm , 05-04-2018

Em định đăng ký vào hệ cao đẳng của trường và học ngành kế toán: Em học mấy năm và học phí bao nhiêu 1 năm ạ? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào em! Thời gian đào tạo đối với hệ đại học là 3.5 năm  và hệ cao đẳng 2.5 năm!  Trong đó có một học kỳ học tại doanh nghiệp em nhé. Nhà trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ nhé.

Trung bình hệ đại học khoảng 18 triệu/năm, hệ cao đẳng khoảng 12 triệu/năm tùy theo số tín chỉ em đăng ký trong học kỳ em nhé. Chúc em thành công! Thân mến.

Trường HUFI