Thứ ba , 17-05-2016

Chính sách hỗ trợ học bổng sinh viên

 

Đối với hầu hết các sinh viên đang theo học tại các trường Đại học và Cao Đẳng, học bổng khuyến khích học tập là một nguồn động lực to lớn cổ vũ tinh thần học tập dành cho các bạn. Cũng như các trường khác, Trường Đại học công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh luôn quan tâm và khích lệ tinh thần các bạn sinh viên có tinh thần cầu tiến và kết quả học tập tốt thông qua các hình thức trao tặng học bổng. Hiện tại, trường có các loại học bổng như sau:

Học bổng khuyến khích học tập

Học bổng chính sách

Học bổng tài trợ do các tổ chức và cá nhân trao tặng theo điều kiện riêng.

Mỗi loại học bổng sẽ được dành riêng cho những cá nhân thõa mãn yêu cầu đặt ra. Cụ thể:

-      Học bổng khuyến khích chỉ được xét khi sinh viên phải đăng ký, theo học, dự thi và tích lũy được số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng tổng số tín chỉ theo kế hoạch (14 Tín Chỉ) trong chương trình đào tạo của khóa ngành.

-      Học bổng chính sách sẽ được cấp theo quy định của Hiệu trưởng trên cơ sở hồ sơ của sinh viên được xét công nhận là đầy đủ và đúng. Các trường hợp chậm trễ so với thời hạn thông báo của phòng Đào tạo vào đầu mỗi năm học sẽ không được truy lĩnh.

-      Học bổng tài trợ do các tổ chức và cá nhân trao tặng được xét theo điều kiện riêng của cá nhân và tổ chức đề ra, phòng CTCTHSSV và phòng Đào tạo phối hợp với các khoa xét duyệt dựa trên các tiêu chí đề ra và trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi đề xuất cho các cá nhân và tổ chức xét trao học bổng.

Bên cạnh đó, khi tham gia nộp hồ sơ xét tuyển sinh đầu vào tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, các thí sinh có điểm cao trong đợt xét tuyển Đại học (Lấy từ điểm thi quốc gia) sẽ được khen thưởng với các mức như sau:

-      Hạng nhất: 1 thí sinh có tổ hợp điểm cao nhất (Không tính điểm ưu tiên)

-      Hạng hai: 2 thí sinh có tổ hợp điểm cao thứ hai (Không tính điểm ưu tiên)

-      Hạng ba: 3 thí sinh có tổ hợp điểm cao thứ ba (Không tính điểm ưu tiên)

Trường hợp có nhiều thí sinh có điểm bằng nhau thì sẽ được xét theo tiêu chí tuyển sinh riêng của Trường.

Ngoài ra còn có các loại học bổng dành cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, tập thể cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi cấp Quốc tế, cấp Quốc gia, cấp Thành phố…