Thứ ba , 18-12-2018

Đề án tuyển sinh Đại học - Cao đẳng hệ chính quy năm 2019

   Năm 2019Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) thực hiện đồng thời 3 phương thức  xét tuyển: xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2019; xét tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông và xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP.HCM năm 2019 .

   Trường chủ trương áp dụng nhiều phương án tuyển sinh để đảm bảo nguồn tuyển cũng như chất lượng đầu vào, trong đó vẫn duy trì phương án xét tuyển như các năm 2016, 2017, 2018 là kết quả của các khối thi truyền thống như A, A1, B, D1 và kết quả học bạ THPT.

   Trường xác định phương án xét tuyển năm 2019 như sau: 

+ Bậc Đại học: Trường tuyển 3.500 chỉ tiêu. Trong đó: 80% chỉ tiêu xét theo khối thi hằng năm từ kết quả kỳ thi Quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT; 10% xét từ kết quả học bạ THPT, theo tổ hợp môn của 3 năm lớp 10, 11, 12. Điều kiện tổng điểm mỗi năm của tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên. Và 10% chỉ tiêu xét từ kết quả thi của bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2019.

+ Bậc Cao đẳng: Trường dự kiến tuyển 1.750 chỉ tiêu. Trường dành 50% chỉ tiêu xét theo khối thi hằng năm từ kết quả kỳ thi Quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT và 50% xét từ kết quả học bạ THPT, điều kiện là điểm tổng kết của năm lớp 12 theo tổ hợp môn đạt từ 15 điểm trở lên. 

   (Mã trường: DCT)

1. Phương thức xét tuyển theo kết quả điểm kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia:

a) Tiêu chí xét tuyển:

- Điều kiện để được xét tuyển:

+Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT các năm;

+Tiêu chí 2: Tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Điểm thi các tổ hợp môn xét tuyển của ngành từ 15 điểm trở lên.

Lưu ý: Chỉ những thí sinh đạt 2 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển. 

Phương pháp xét tuyển:

Điểm trúng tuyển =Tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên

Trong đó: Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành.

b) Nguyên tắc xét tuyển:

- Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu. Trường xây dựng điểm chuẩn trúng tuyển cho từng ngành xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

+ Tiêu chí phụ: thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển. 

Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển của Nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

2. Phương thức xét tuyển theo kết quả điểm học bạ trung học phổ thông:

a) Tiêu chí xét tuyển:

-  Điều kiện để được xét tuyển:

Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT các năm;

Tiêu chí 2: Điểm tổng kết theo tổ hợp môn của năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 phải đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với trình độ Đại học, 15.0 trở lên đối với trình độ Cao đẳng.

Lưu ý: Chỉ những thí sinh đạt 2 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển.

Phương pháp xét tuyển

Điểm trúng tuyển = Điểm tổng kết trung bình của tổ hợp môn năm học lớp 10 + Điểm tổng kết trung bình của tổ hợp môn năm học lớp 11 +  Điểm tổng kết trung bình của tổ hợp môn năm học lớp 12 +  Điểm ưu tiên

Trong đó: Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành.

b) Nguyên tắc xét tuyển:

-  Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu. Trường xây dựng điểm chuẩn trúng tuyển cho từng ngành xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường.

-  Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

+ Tiêu chí phụ 1: thí sinh có điểm tổng kết theo tổ hợp môn năm học lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển của Nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

3. Phương thức xét tuyển theo kết quả thi của bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2019

Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT các năm;

Tiêu chí 2: Những thí sinh có kết quả gần ngưỡng trúng tuyển vào đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2019.

Lưu ý: Chỉ những thí sinh đạt 2 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển.

 Lưu ý:

-  Phương án định điểm trúng tuyển của Trường là theo ngành, có nghĩa các ngành có nhiều tổ hợp xét tuyển nhưng chỉ có duy nhất một mức điểm trúng tuyển cho các tổ hợp xét tuyển (Chính vì vậy thí sinh nên chọn tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với ngành xét tuyển để có điểm cao nhất.)

 

Bảng Ngành đào tạo của HUFI trong năm 2019 ở hai phương án tuyển sinh:

a)Trình độ Đại học: 

 

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn

xét tuyển

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

96

24

A01,D01,D09,D10

2

7340101

Quản trị kinh doanh

288

72

A00,A01,D01,D10

3

7340201

Tài chính – Ngân hàng

80

20

A00,A01,D01,D10

4

7340301

Kế toán

176

44

A00,A01,D01,D10

5

7420201

Công nghệ sinh học

192

48

A00,A01,B00,D07

6

7480201

Công nghệ thông tin

256

64

A00,A01,D01,D07

7

7480202

An toàn thông tin

96

24

A00,A01,D01,D07

8

7510202

Công nghệ chế tạo máy

96

24

A00,A01,D01,D07

9

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

56

14

A00,A01,D01,D07

10

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

68

17

A00,A01,D01,D07

11

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

60

15

A00,A01,D01,D07

12

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

256

64

A00,A01,B00,D07

13

7510402

Công nghệ vật liệu

64

16

A00,A01,B00,D07

14

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

120

30

A00,A01,B00,D07

15

7540101

Công nghệ thực phẩm

256

64

A00,A01,B00,D07

16

7540105

Công nghệ chế biến thuỷ sản

88

22

A00,A01,B00,D07

17

7540110

Đảm bảo Chất lượng & ATTP

96

24

A00,A01,B00,D07

18

7540204

Công nghệ dệt, may

96

24

A00,A01,D01,D07

19

7720498

Khoa học chế biến món ăn

40

10

A00,A01,B00,D07

20

7720499

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

48

12

A00,A01,B00,D07

21

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

112

28

A00,A01,D01,D10

22

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

64

16

A00,A01,D01,D10

23

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

96

24

A00,A01,B00,D07

24

7620303

Khoa học thủy sản

(Dự kiến: 80 chỉ tiêu)

A00,A01,B00,D07

25

7340120

Kinh doanh quốc tế

(Dự kiến: 80 chỉ tiêu)

A00,A01,D01,D10

26

7810101

Du Lịch

(Dự kiến: 80 chỉ tiêu)

A00,A01,D01,D10

 

b)Trình độ Cao đẳng:   

1

6540103

Công nghệ thực phẩm

A00, A01, B00, D07

180

2

6510603

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm

A00, A01, D07, B00

70

3

6810205

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A00, A01, D01, D10

70

4

6810207

Kỹ thuật chế biến món ăn

A00, A01, D07, B00

70

5

6340301

Kế toán

A00, A01, D01, D10

120

6

6340202

Tài chính Ngân hàng

A00, A01, D01, D10

70

7

6340404

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D10

180

8

6340401

Quản trị nhân sự

A00, A01, D01, D10

70

9

6340101

Kinh doanh xuất nhập khẩu

A00, A01, D01, D10

70

10

6340113

Logistic

A00, A01, D01, D10

70

11

6220103

Việt Nam học (HD du lịch)

A00, A01, D01, D10

120

12

6220206

Ngôn ngữ Anh

A01,D01, D09, D10

120

13

6480201

Công nghệ thông tin

A00, A01, D01, D07

120

14

6510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, D01, D07

70

15

6520227

Điện công nghiệp

A00, A01, D01, D07

70

16

6520225

Điện tử công nghiệp

A00, A01, D01, D07

70

17

6540204

Công nghệ may

A00, A01, D01, D07

70

18

6510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00, A01, B00, D07

70

19

6420202

Công nghệ sinh học

A00, A01, B00, D07

70

Lưu ý: 

Mã tổ hợp

Tên mã tổ hợp

môn xét tuyển

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D09

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

D10

Toán, Địa lí, Tiếng Anh


Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tuyển sinh & TT - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028.38161673 -124; 028.54082904

Email: tuyensinh@cntp.edu.vn. Website: www.tuyensinh.hufi.edu.vn.

Để được tư vấn tuyển sinh hoặc hướng dẫn làm hồ sơ thí sinh có thể truy cập: www.facebook.com/tuyensinhhufi

                                                                                                  Trường HUFI