Thứ năm , 14-04-2016

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

MÃ TRƯỜNG: DCT

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH ( MÃ NGÀNH: 7220201)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

        Người học được trang bị kiến thức cơ bản về ngữ học; về văn hóa, văn học Anh - Mỹ; về phiên dịch, biên dịch phục vụ cho công việc dịch thuật; về thương mại, đặc biệt là các kiến thức về Marketing, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự; về soạn thảo các văn bản thường sử dụng trong giao dịch với nước ngoài,… 

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành ngôn ngữ Anh có khả năng:

-          Làm việc tại các cơ quan nhà nước và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực thương mại có sử dụng tiếng Anh như nhân viên văn phòng, nhân viên hành chính sự nghiệp, nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên ngoại giao,…;

-          Biên, phiên dịch cho các chuyên ngành có liên quan đến thương mại tại các doanh nghiệp, tổ chức;

-          Giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm Anh ngữ, các trường trung học phổ thông;

-          Học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.