Thứ tư , 13-04-2016

Tầm nhìn, sứ mạng của HUFI.

Thông tin chung về trường:

Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web:

Tên trường (theo quyết định thành lập):

-  Tiếng Việt: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

-  Tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Food Industry

Tên viết tắt của trường:

-  Tiếng Việt: CNTP. Tiếng Anh: HUFI

Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Công Thương

Địa chỉ trường: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục:

Tầm Nhìn Đến Năm 2030:

Đến năm 2030, phát triển Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh theo định hướng ứng dụng hàng đầu của quốc gia, có vị thế trong khu vực và quốc tế, luôn tiên phong trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm.

Sứ Mạng:

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ và có thế mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm:

- Đào tạo nhân lực có đạo đức, tri thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của xã hội;

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển dịch vụ;

- Thực hiện trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Giá Trị Cốt Lõi:

Nhân văn – Đoàn kết – Tiên phong – Đổi mới.

Triết Lý Giáo Dục:

Học tập chủ động, làm việc sáng tạo. 

 

Trường HUFI