Thứ tư , 13-04-2016

Ngành Tài chính ngân hàng

MÃ TRƯỜNG: DCT

NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ( MÃ NGÀNH: 7340201)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

          Người học được cung cấp các kiến thức về lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa; nắm bắt kiến thức về thực hành các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại hiện đại,…; được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết để đáp ứng nhu cầu của công việc như kỹ năng giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng, quản lý thời gian, tư duy phản biện,…

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành tài chính – ngân hàng có khả năng: 

-          Chuyên viên tín dụng, chuyên viên kế toán, chuyên viên kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại; 

-          Chuyên viên kinh doanh tiền tệ, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ; 

-          Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn, chuyên viên tài trợ thương mại, chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp; 

-          Chuyên viên định giá tài sản; chuyên viên mua bán, sát nhập doanh nghiệp; giám đốc tài chính, giám đốc điều hành; 

-          Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ngành tài chính – ngân hàng; 

-          Học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.