Thứ tư , 26-12-2018

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

MÃ TRƯỜNG: DCT

NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ( MÃ NGÀNH: 7810103)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

          Người học được trang bị những kỹ năng thực hành nghề nghiệp, phương pháp nghiên cứu khoa học, tư duy phản biện, độc lập sáng tạo; cách ứng xử và giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình tour trong nước và nước ngoài thông qua hình thức làm việc theo nhóm; hướng dẫn, thiết kế và điều hành tour, quản lý điểm đến, lập kế hoạch kinh doanh cho công ty du lịch, tổ chức lễ hội và sự kiện,… 

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có khả năng: 

-          Đảm nhận công việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch và lữ hành; 

-          Nhân viên bộ phận kinh doanh, bộ phận điều phối tour, chuyên viên tiếp thị và chăm sóc khách hàng, chuyên viên bộ phận tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc và sự kiện trong các công ty du lịch và lữ hành; 

-          Hướng dẫn viên nội địa, inbound và outbound; 

-          Làm việc, giảng dạy tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp; 

-          Học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.