Thứ tư , 20-04-2016

Download các biểu mẫu tuyển sinh:

1. Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2018 theo hình thức học bạ.

(Phiếu này áp dụng cho thí sinh xét vào các hệ như: Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy theo hình thức học bạ.) 

File Download

2. Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH chương trình chuẩn quốc tế và Đại học chương trình liên kết Quốc tế năm 2018 theo hình thức học bạ. 

(Phiếu này áp dụng cho thí sinh xét vào các hệ như: Đại học chương trình chuẩn Quốc tế, Đại học chương trình liên kết Quốc tế 2+2 theo hình thức học bạ.)  

File Download

3. Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2018.

3.1. Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia tờ bìa.

File Download

3.2. Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia Phiếu số 1: 

 File Download

3.3. Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia Phiếu số 2:

File Download

3.4. Điền mẫu cho phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia: 

 File Download

4. Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH chương trình chuẩn Quốc tế năm 2018 theo hình thức điểm THPT Quốc gia.

File Download

5. Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH chương trình liên kết Quốc tế (2+2) năm 2018 theo hình thức điểm THPT Quốc gia.

File Download

6. Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 theo hình thức điểm THPT Quốc gia.

 File Download