Thứ tư , 20-04-2016

Download các biểu mẫu tuyển sinh:

1. Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2018 theo hình thức học bạ.

File Download.

2. Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2018.

2.1. Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia tờ bìa.

File Download

2.2. Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia Phiếu số 1: 

 File Download

2.3. Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia Phiếu số 2:

File Download

2.4. Điền mẫu cho phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia: 

 File Download