Thứ năm , 27-12-2018

Ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

MÃ TRƯỜNG: DCT

NGÀNH: KHOA HỌC DINH DƯỠNG VÀ ẨM THỰC ( MÃ NGÀNH: 7720499)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

          Người học được trang bị các khối kiến thức về dinh dưỡng người, kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm, quản lý bếp ăn – nhà hàng, thiết kế và quản lý quy trình bếp ăn công nghiệp, thiết kế khẩu phần ăn theo nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng khác nhau (người già, trẻ em, vận động viên,…); có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo,…

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM: Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành khoa học dinh dưỡng và ẩm thực có khả năng: 

-          Làm chuyên gia dinh dưỡng và ẩm thực, nghiên cứu phát triển sản phẩm, quản lý cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm dinh dưỡng; bếp; nhà hàng; khoa/trung tâm dinh dưỡng; bệnh viện; các cơ sở chăm sóc sức khỏe; 

-          Nghiên cứu viên trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng và ẩm thực; 

-          Làm cán bộ giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo chuyên ngành khoa học dinh dưỡng và ẩm thực; 

-          Học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.