Thứ năm , 27-12-2018

Ngành Khoa học chế biến món ăn

MÃ TRƯỜNG: DCT

NGÀNH: KHOA HỌC CHẾ BIẾN MÓN ĂN ( MÃ NGÀNH: 7720498)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

          Người học được trang bị kiến thức về dinh dưỡng, văn hóa, ẩm thực; có kỹ năng về chế biến món ăn và khả năng quản lý trong lĩnh vực ẩm thực; thiết kế và hoạch định được kế hoạch cho hoạt động kinh doanh ẩm thực; phối hợp nhóm trong công việc với tinh thần và trách nhiệm cao,…

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM: Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành khoa học chế biến món ăn có khả năng: 

-          Đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp, sản xuất và kinh doanh thực phẩm, đào tạo, nghiên cứu và quản lý về lĩnh vực ẩm thực; 

-          Làm cán bộ giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo chuyên ngành chế biến món ăn, chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn; 

-          Học tiếp lên trình độ sau đại học trong lĩnh vực ẩm thực, công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng và ẩm thực tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.