Thứ tư , 13-04-2016

Địa chỉ các trụ sở của HUFI.

Cơ sở 1: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

Cơ sở 2: TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ THỰC HÀNH 

 Địa chỉ: 93 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú

Cơ sở 3: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 Địa chỉ: Số 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú.

Cơ sở: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG:  Dạ Phi Cơ:

Địa chỉ: 73/1 Nguyễn Đỗ Cung, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú.

Cơ sở: KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

Địa chỉ: 102-104-106 đường Nguyễn Quý Anh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú

Cơ sở Thực hành, thí nghiệm: 28/8A Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú

Cơ sở Thực hành, thí nghiệm: 337 - 345 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Q.Tân Phú

Cơ sở: TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHỔ THÔNG: 247 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Q.Tân Phú

Cơ sở: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRÀ VINH

Địa chỉ: Ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện châu Thành, tỉnh Trà Vinh

 

Trường HUFI