Thứ năm , 14-04-2016

NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

MÃ TRƯỜNG: DCT

NGÀNH: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & ATTP ( MÃ NGÀNH: 7540110)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

       Người học được trang bị các kiến thức thuộc ba nhóm: Khoa học và công nghệ thực phẩm (hóa sinh thực phẩm, hóa học thực phẩm, vi sinh thực phẩm, công nghệ chế biến thực phẩm,…); kiểm tra chất lượng thực phẩm (kiểm tra chất lượng thịt, sữa, bia, bánh kẹo, phân tích độc tố, phân tích vi sinh thực phẩm,…) và đảm bảo chất lượng thực phẩm (quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm sản phẩm nông nghiệp – GAP/GAQP, phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát tới hạn – HACCP,…).

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm có khả năng: 

-          Làm việc ở các vị trí: QA, QC, R&D, phòng phân tích, điều hành sản xuất, kế hoạch vật tư,…tại các công ty thực phẩm;

-          Chuyên viên đánh giá các công ty thực phẩm trực thuộc sự quản lý của Sở Công thường, sở NN&PTNT, chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm;

-          Chuyên viên quản lý chất lượng và an toàn tại các công ty suất ăn công nghiệp; các hệ thống nhà hàng, resort;

-          Vị trí đánh giá nhà cung ứng, quản lý ngành hàng thực phẩm tại các hệ thống siêu thị;

-          Đánh giá viên các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn tại các công ty đánh giá cấp chứng nhận;

-          Nghiên cứu viên trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm;

-          Học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.