Thứ năm , 14-04-2016

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

MÃ TRƯỜNG: DCT

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ( MÃ NGÀNH: 7510406)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

          Người học được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ về khoa học, kỹ thuật công nghệ và nghề nghiệp; có khả năng thiết kế phương án, quy trình công nghệ, thiết kế cơ bản, thiết kế kỹ thuật và thi công vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống, thiết bị xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hiểm; nghiên cứu khoa học về các vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ thuạt và công nghệ môi trường,… 

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM: Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật môi trường có khả năng: 

-          Làm việc tại các cơ quan ban ngành liên quan đến lĩnh vực môi trường: các đơn vị tư vấn, thiết kế môi trường, công ty dịch vụ xử lý chất thải; các công ty, doanh nghiệp sản xuất; các dự án thi công xây dựng công trình bảo vệ môi trường; cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; 

-          Làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; 

-          Học tiếp lên trình độ sau đại học tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.