Chương trình Quốc tế

Thông báo tuyển sinh liên thông chương trình Quốc tế ngành Công nghệ Thông tin và Công nghệ Sinh học

Thông báo tuyển sinh liên thông chương trình Quốc tế ngành Công nghệ Thông tin và Công nghệ Sinh học
Thứ tư 20-07

Đề cương môn học Ngành Công Nghệ Sinh Học – MEIHO Đài Loan

Đề cương môn học Ngành Công Nghệ Sinh Học – MEIHO Đài Loan
Thứ tư 20-07

Đề cương môn học Ngành Dinh Dưỡng Và Khoa Học Thực Phẩm – Meiho Đài Loan

Đề cương môn học Ngành Dinh Dưỡng Và Khoa Học Thực Phẩm – Meiho Đài Loan
Thứ tư 20-07

Giới Thiệu Chương Trình Đại Học Quốc Tế Ngành Công Nghệ Sinh Học Và Ngành Dinh Dưỡng Và Khoa Học Thực Phẩm

Giới Thiệu Chương Trình Đại Học Quốc Tế Ngành Công Nghệ Sinh Học Và Ngành Dinh Dưỡng Và Khoa Học Thực Phẩm
Thứ tư 20-07

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Đào tạo Chương trình Quốc tế Ngành Công nghệ Sinh học và Ngành Dinh Dưỡng & Khoa Học Thực Phẩm

Chương trình đào tạo liên kết với trường ĐH Mỹ Hòa (Đài Loan) giúp sinh viên không chỉ có kiến thức theo chuẩn Quốc tế mà còn thông thạo tiếng Anh và tiếng Hoa.
Thứ tư 20-07