Hotline - Tư vấn[(028) 38161673 - 124/(028) 54082904]
Tin Nổi Bật
Cách thức nộp hồ sơ và điều kiện xét tuyển Đại học chương trình quốc tế, Đại học chương trình liên kết quốc tế (2+2) theo phương thức học bạ và điểm thi vào trường HUFI.
Cách thức nộp hồ sơ và điều kiện xét tuyển Đại học chương trình quốc tế, Đại học chương trình liên kết quốc tế (2+2) theo phương thức học bạ và điểm thi vào trường HUFI.
Cách thức nộp hồ sơ: - Qua đường bưu điện, hình thức chuyển phát nhanh. - Trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông của HUFI.