Hotline - Tư vấn[(08) 38161673 - 124/(08) 54082904]
Tin Nổi Bật
Hướng đi nào cho học sinh tốt nghiệp THCS?
Hướng đi nào cho học sinh tốt nghiệp THCS?

Tốt nghiệp THCS, học sinh có nhiều lựa chọn khác nhau để bước vào đời. Tuy nhiên phụ huynh nên cân nhắc các phương án để có sự lựa chọn phù hợp với điều kiện cụ thể của từng gia đình và bản thân học sinh.